Institute of Mathematics CAS

PANM 20
Programy a algoritmy numerické matematiky 20

21. - 26. června 2020
Hejnice


Foto

Společná fotka účastníků PANM 20. Společná fotka účastníků PANM 20 s rouškami.

Zaměření semináře

Problematika numerických metod, především Semináře PANM jsou vhodné také pro vystoupení mladých vědeckých pracovníků a studentů vysokých škol.

Materiály semináře

Dvoustranné verze těchto dokumentů budou účastníkům rozdávány při registraci.

Historie

U příležitosti jubilejního semináře je vhodné připomenout, že první seminář Programy a algoritmy numerické matematiky se konal v roce 1983 ve školicím zařízení ČSAV v Alšovicích u Železného Brodu. V té době se již od roku 1975 konala podobná pravidelná letní škola s názvem Software a algoritmy numerické matematiky s periodou dva roky, která skončila v roce 2005.
Seminář PANM se od založení bude konat v roce 2020 už po dvacáté (s jedinou výjimkou má periodu dva roky), vždy (s jednou výjimkou, kdy byl v Praze) v Jizerských horách nebo jejich podhůří. Organizační výbor se za tu dobu postupně omladil, z členů prvního organizačního výboru v něm zůstali už jen dva. Víme o účastnících, kteří se zúčastnili všech nebo téměř všech seminářů PANM, a těšíme se, že přijedou i na "PANM dvacet v roce dvacet dvacet".

Místo konání a ubytování

Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích.
Detailní informace o dopravě v PDF.

Budova MCDO

Program

Příjezd účastníků v neděli 21. 6. odpoledne a zahájení semináře tentýž den večer. Odjezd účastníků v pátek 26. 6. po obědě. Do programu budou zařazeny přehledové a zvané přednášky (60 min.), krátká sdělení (30 min.) a postery. Jednacím jazykem bude čeština, slovenština nebo angličtina. Promítané materiály mohou být v angličtině ve všech případech. Formát příspěvků bude upřesněn.

Přehledová přednáška

Zvaní přednášející

Publikace

Sborník
Účastníci mohou zaslat příspěvky v anglickém jazyce do tradičního recenzovaného sborníku (ukázka PANM 19), který bude vydán elektronicky prostřednictvím České digitální matematické knihovny (články budou volně přístupné, tzv. open access) a rovněž v tištěné podobě. Termín pro podání článků je 30. 9. 2020. U sborníku předpokládáme zařazení do databáze Conference Proceedings Citation Index společnosti Clarivate Analytics, stejně jako u předchozích sborníků PANM.

Pro přípravu příspěvku v systému LaTeX budete potřebovat následující soubory:

Uživatelé BibTeXu také soubory: Pro začátečníky jsme připravili stručný dokument o EPS a PDF obrázcích a o BibTeXu:

Zvláštní číslo časopisu Applications of Mathematics
U příležitosti PANM 20 vyjde zvláštní číslo časopisu Applications of Mathematics. Termín pro podání článků do tohoto čísla je 30. 9. 2020. Příspěvky projdou standardním recenzním řízením a je nutno je podávat prostřednictvím redakčního systému. Členové organizačního výboru rádi poskytnou další informace a technickou podporu.

Registrace

Do 29. 2. 2020, e-mailem (panm@math.cas.cz), uveďte: V případě zájmu o registraci po uvedeném termínu kontaktujte organizační výbor.

Účastnický poplatek

8200,- Kč (studenti 7200,- Kč)

Zahrnuje účast na přednáškách, ubytování na dvou nebo třílůžkovém pokoji s plnou penzí, sborník a další materiály semináře, občerstvení během přestávek a společenský program. V případě plánovaného zkrácení pobytu je možná sleva.

Informace o platbě

číslo účtu: 69623011/0710 (ČNB, Praha 1)
variabilní symbol: 4310010xx, kde xx je Vaše registrační číslo uvedené v seznamu účastníků
splatnost: 31. 5. 2020
majitel účtu: Matematický ústav AV ČR, v.v.i., IČO: 67985840, DIČ: CZ67985840

Důležité termíny

29. 2. 2020 registrace účastníků, včetně krátkého abstraktu
14. 5. 2020 potvrzení registrace účastníky
19. 5. 2020 organizátoři potvrdí přijetí příspěvku a zašlou údaje pro platbu
31. 5. 2020 platba účastnického poplatku
21.-26. 6. 2020 PANM 20
30. 9. 2020 zaslání příspěvku k publikaci

Organizuje

Matematický ústav AV ČR, v. v. i., pod záštitou národní sítě pro aplikovanou a průmyslovou matematiku EU-MATHS-IN.cz.

Organizační výbor

J. Chleboun, P. Kůs, P. Přikryl, M. Rozložník, K. Segeth, J. Šístek, T. Vejchodský

Sekretariát konference, kontakt

H. Bílková, J. Šístek
e-mail: panm@math.cas.cz
tel.: 222 090 733 (Hana Bílková), 222 090 710 (Jakub Šístek)

Odkazy na minulé semináře

PANM 19, PANM 18, PANM 17, PANM 16, PANM 15, PANM 14, PANM 13

EU-MATHS-IN.cz RSJ Foundation